Pelomedusidae Afro-American Sideneck Turtles
Species I've seen:
Pelusios African Hinged Terrapins
Pelusios sinuatus
Serrated Hinged Terrapin